EKG křivky se dále dělí na :

 

  • FYZIOLOGICKÉ EKG, TECHNICKÉ PROBLÉMY EKG NAHRÁVEK

 

  • BRADYARYTMIE

 

  • TACHYARYTMIE

 

  • GENETICKY PODMÍNĚNÉ EKG PORUCHY, MANIFESTACE INTERNÍCH ONEMOCNĚNÍ A STAVŮ NA EKG

 

  • EKG ZMĚNY PŘI HYPERTROFII SRDEČNÍCH KOMOR A SÍNÍ

 

  • EKG ZMĚNY U ICHS

 

  • KARDIOSTIMULACE A JEJÍ PORUCHY