(T01) Síňové tachykardie, flutter a fibrilace síní - galerie

 • T0101 Supraventrikulární extrasystola
Akce nepravidelná, SR, osa intermed, 65min, PQ 200ms, QRS 100 ms, QT 360ms, ST isoel., SVES. V končetinových svodech je přítomná 1x supraventrikulární extrasystola s neúplnou kompenzační pauzou, v hrudních svodech jsou přítomné 2 bigeminicky vázané supraventikulární extrasystoly.
 • T0102 Supraventrikulární tachykardie
Výpis z 24hod Holter EKG. Po dobu monitorace přetrvává sinusový rytmus, převodní intervaly v normě (stripe č.1), záchyt epizodu supraventrikulární tachykardie s úzkým QRS komplexem, P vlná není přitomná, tepová frekvence je 97/min, jeddá se o fokální siňovou tachykardii (stripe č.2). Na stripe č. 3 dochází k spontánní verzi na sinusový rytmus se zpomalením tepové frekvence.
 • T0103 Flutter síní s převodem 3/1
Akce pravidelná, ve svodech II, III, a VF jasně viditelné typické flutterové vlny (připomínající zuby pily). Frekvence komor je 92/min, převod flutterových vln na komoy je 3/1. QRS 0,11, ST úseky nelze pořádně hodnotit (při flutteru není přítomna de facto isoelektrická linie nikdy - je ovlivněna flutterovými vlnami).
 • T0104 Flutter síní s nepravidelným převodem na komory
Akce nepravidelná, typický flutter síní s variabilním převosem na komory (kolísá od cca 3/1 do 6/1), průměrná frekvence komor 60/min, QRS 90ms, QT 400ms, flutterové síňové vlnky "f" jsou patrné ve svodech II, III, aVF a především V1.
 • T0105 Flutter síní
Akce pravidelná, flutter síní s převodem na komor 2/1, osa - 20st., f 145/min, QRS 80ms, QT 360ms, rS III, aVF, V2-V4, přechodová zona V5. Flutterové vlnky nejlépe patrné ve svodu aVF.
 • T0106 Flutter síní s RBBB
Akce pravidelná, frekvence komor 160/min, osa -20 st., QRS 135ms, RBBB. QRS není předcházen vlnou P, ale rytmus nejen komor, ale i síní je pravidlenu a jsou patrné pravidelné undulace imponující jako flutterové vlny (nejlépe ve svodech V3 -V5). Zda se jedná o typický flutter síní není možno z EKG říci. V dfdg je event. vhodno myslet i na fokální síňovou tachykardii.
 • T0107 Flutter síní střídající se s SR
Akce nepravidelná, Sv levé části křivky přítomen flutter síní (patrné pravidlené vlnky “f” s rychlým převodem na komory, pravděpodobně 2/1. Následuje terminace s krátkou pasáží sinusového rytmu (prostřední část křivky, patrny vlny P před každým QRS). Ohledně dqlšího popisu: osa intermed, f při SR 100/min, f při SVT 150/min, PQ 160ms, QRS 80ms, QT 320ms, rS III, aVF, V2-V6.
 • T0108 Atypický flutter síní s nepravidelným převodem na komory
Akce srdeční nepravidelná, frekvence komor kolísá od 70 do 50/min. Osa QRS - 25 st., QRS 105ms, QTc 451ms, ST izo, T oploštělé ve všech svodech. Jsou jasně patrné pravidelné flutterové vlnky, ovšem jiné morfologie než při typickém flutteru (jsou pozitivní v II, III, aVF, negativní V1). Převodem na komory kolísá od 3/1 do 7/1. U pacienta se dá předpokládat nějaký stupeň AV blokády (to lze poznat ovšem až po verzi do sinusového rytmu).
 • T0109 Typický flutter s převodem 4/1
Akce srdeční je (až na pravou část EKG) pravidelná, ve svodech II, III a aVF jsou přítomny typické negativní flutterové vlnky (zuby pily). Převod na komory je 4/1, jen zcela v pravé části křivky je převod až 7/1. QRS komplex je štíhlý, T vlny v hodnotitelných svodech pozitivní.
 • T0110 Flutter síní s AV blokádou III.stupně
Akce srdeční je pravidelená (jak síní, tak komor), frekvence komor je 40/min. Základním rytmem síní je jednoznačně typický flutter síní (vlny f připomínající zuby pily ve II, III a aVF). Frekvence komor je pravidlená, ale velmi pomalá - velmi pravděpodobně se jedná o náhradní junkční rytmus, 40/min QTS 0,12. Teoreticky se nemusí jednat o junkční rytmus, ale velmi pomalu (7/1) převáděný flutter síní (lze definitivně rozlišit až po verzi do SR). I tak při takto pomalu převáděném flutteru je ale jistě zároveň přítomna AV blokáda.
 • T0111 Fibrilace síní s RBBB
Akce nepravidelna, fibrilace síní, frekvence komor 79/min, osa +85 st., QRS 120ms, morfologie RBBB, QTc 425ms, qR III, negativní plošší T III, aVF. Nejsou přítomny P vlny před QRS komplexem, svědčíci o fibrilaci síní.
 • T0112 Fibrilace síní s klidnou odpovědí komor
Akce nepravidlená, rytmem je fibrilace síní, nejsou patrné vlny P před QRS komplexem. Frekvence komor je ovšem klidná 79/min, osa QRS je intermediální, QRS 0,11. PAtrné qR ve III, aVF s neg. T vlnou tamtéž (st.p. IM spodní stěny).
 • T0113 (Levo)síňová tachykardie s převodem 2/1
Pravidelný rytmus, frekvence komor 128/min, osa 0, QRS 0,114, ST isoel., T pos. Je patrný pravidelný rytmus, P vlny jsou dobře viditelné zejména ve svodech V1, V2. Převod na komory je 2/1, jedna P vlna je vždy dobře patrná zhruba v polovině R-R intervalu, druhá lehce skryta (deformuje distální část QRS ve svodech V2,V3). Pozitivní vlny P ve svodě V1 svědčí o levosíňovém původu (při SR jsou ze negativní či bifazické). Zda se jedná o fokální AT či atypický flutter nelze z povrchového EKG určit.
 • T0114 Atypický flutter s rychlým převodem na komory
Přítomen pravidelný rytmus o frekvenci komor 130/min, QRS 0,1, St úseky isoell., T vlny v hodnotitelných svodech posit. Patrná “undulace” isoelektrické linie odpovídající síňové makro-reemtry (= fluttteru), ovšem morfologie není morfologie typického fluttteru, flutterové vonky jsou pozitivní v III, aVF.
 • T0115 Flutter síní s rychlým převodem na komory
Akce je pravidelná 120/min, síňovým rytmem je flutter síní (nejsou přítomny vlnyP, ale je přítomna pravidelná “undulace” isoslektrické linie, vlny “f” (nejlépe ve svodech II, aVR, aVF).
 

Galerie - (T01) Síňové tachykardie, flutter a fibrilace síní

 • T0100 (T01) Síňové tachykardie, flutter a fibrilace síní
 • T0101 Supraventrikulární extrasystola
 • T0102 Supraventrikulární tachykardie

 • T0103 Flutter síní s převodem 3/1
 • T0104 Flutter síní s nepravidelným převodem na komory
 • T0105 Flutter síní

 • T0106 Flutter síní s RBBB
 • T0107 Flutter síní střídající se s SR
 • T0108 Atypický flutter síní s nepravidelným převodem na komory

 • T0109 Typický flutter s převodem 4/1
 • T0110 Flutter síní s AV blokádou III.stupně
 • T0111 Fibrilace síní s RBBB

 • T0112 Fibrilace síní s klidnou odpovědí komor
 • T0113 (Levo)síňová tachykardie s převodem 2/1
 • T0114 Atypický flutter s rychlým převodem na komory

 • T0115 Flutter síní s rychlým převodem na komory