(T02) AVNRT, AVRT a WPW - galerie

 • T0201 AVNRT
Akce pravidelná, tachykardie se štíhlým QRS komplexem o frekvenci 170/ min, QRS 0,09. Pro štíhlý QRS se jedná o supraventrikulární tachykardii.P vlny nejsou viditelné, resp. Jsou naznačeny ve V1 těsně za QRS komplexem v jeho distální části.
 • T0202 AVNRT terminovaná po podání adenosinu
V levé části je pravidelná úzkokomplexová tachykardie bez patrných vln P. Uprostřed záznamu arytmie terminuje (po podání adenosinu několik sec předtím). Adenosin zablokuje na několik sekund vedení v AV uzlu, proto jednak arytmii terminuje, a proto je taktéž v pravé části záznamu patrný sice již sinusový rytmus, ale ještě je patrný sinusový rytmus,ale ještě s přítomnou intermitentní AV blokádou.
 • T0203 AV nodální reentry tachykardie
Pravidelná úzkokomplexová tachykardie bez viditelných P vln (jsou skryty v QRS komplexu, zde částečně patrný jako deformace terminální části QRS komplexu ve svodech III a aVF).
 • T0204 AVNRT terminovaná vagovými manévry
V levé části záznamu patrná úzkokompexová tachykardie. V prostřední části arytmie terminuje (po vagových manévrech,které zpomalí či na chvíli zastaví vedení v AV uzlu), dále pokračuje sinusový rytmus.
 • T0205 AVRT (síňokomorová reciproční tachykardie)
Záznam z monitoru na koronární jednotce. Na začátku záznamu přítomen sinusový rytmus (5 QRS komplexů). Následuje pravidelná úzkokomplexová tachykardie bez diferencovatelných vln P.
 • T0206 WPW syndrom
Sinusový rytmus 70/min, osa 60, PQ 0,1, QRS 0,14, asc.elevace ST ve V2-V6, T pos. Je patrné zkrácení intervalu PQ, rozšíření QRS o přítomnou delta vlnu (nejlépe patrná ve svodech III aVF, dále ve V1 a V2).
 • T0207 T0207
Sinusový rytmus, 70/min, osa 60,PQ 0,12, QRS 0,12. Je patrné výrazné zkrácení PQ intervalu (v některých svodech QRS navazuje přímo na vlnu P) a delta vlna, deformující a rozšiřující iniciální část QRS komplexu.
 

Galerie - (T02) AVNRT, AVRT a WPW

 • T0200 (T02) AVNRT, AVRT a WPW
 • T0201 AVNRT
 • T0202 AVNRT terminovaná po podání adenosinu

 • T0203 AV nodální reentry tachykardie
 • T0204 AVNRT terminovaná vagovými manévry
 • T0205 AVRT (síňokomorová reciproční tachykardie)

 • T0206 WPW syndrom
 • T0207 T0207