(T03) Komorové extrasystoly a komorové tachykardie - galerie

 • T0301 Komorová extrasystola
Akce pravidelná, sinusový rytmus, f 67/min, osa -45/min, PQ 185ms, QRS 110ms, QTc 430ms, ST izo, LAH (levý přední hemiblok). V levé části přítomna komorová extrasystola – velmi rozdílná morfologie a šíře RQS, po extrasystole následuje úplná kompenzační pauza.
 • T0302 Komorová tachykardie
Přítomna tachykardie s širokým QRS komplexem, frekvence 180/min. Osa QRS je horizontální, morfologie LBBB, převážně pozitivní konkordantní tvar komplexu QRS ve všech hrudních svodech a levostranný sklon osy srdeční ve frontální rovině.
 • T0303 T0303
Základní rytmus je sinusový rytmus,který je rušený velmi frekventními KES. KES jsou přítomny v tripletu a následných kupletech.
 • T0304 Komorová tachykardie TdP
Záznam z monitoru z koronární jednotky pacienta s prodlouženým QT intervalem při sinusovém rytmus. Parná širokokomplexová tachykardie s měnící se osou, běžící arytmie připomíná “vřeténka”.
 • T0305 Monomorfní komorová tachykardie u pacienta po IM spodní stěny
Je patrná pravidelná širokokomplexová tachykardie. QRS komplexy mají morfologii RBBB (svědčící pro exit arytmie v levé komoře) se superiorní osou v končetinových svodech.
 

Galerie - (T03) Komorové extrasystoly a komorové tachykardie

 • T0300 (T03) Komorové extrasystoly a komorové tachykardie
 • T0301 Komorová extrasystola
 • T0302 Komorová tachykardie

 • T0303 T0303
 • T0304 Komorová tachykardie TdP
 • T0305 Monomorfní komorová tachykardie u pacienta po IM spodní stěny