(G01) Geneticky podmíněné EKG poruchy - galerie

  • G0101 susp. syndrom prodlouženého QT intervalu - “LQTS”
Jedná se o EKG záznam u 25 letého sportovce. Rytmus je sinusový, f 48/min, osa je doleva -45°, PQ 160ms, QRS 100ms, QT interval je prodloužení 576ms, QTc 516ms, v ST useku je elevace do 1,5mm + negativní vlna T ve V2-V3, ST ascendentní elevace do 1mm V4-V6, nesplnuje voltážová kriteria pro hypertrofie LKS (Sokolov index <35mm).
  • G0102 Syndrom bratří Brugadů
Geneticky podmíněný syndrom (kanálopatie),spojený s vyšším rizikem náhlé smrti pro komorové tachykardie. Je přítomen sinusový rytmus, pro tento syndrom je typický obraz RBBB se střechovitými elevacemi ST úseku ve svodech V1- V2.
  • G0103 LQT (syndrom dlouhého QT intervalu) navozený amiodaronem
Sinusový rytmus 78/min, osa -60, PQ 0,14, QRS 0,11, QT 0,5. Je patrný výrazně prodloužený QT interval. Tato abnormalita je spojena s významně vyšším rizikem komorových arytmií typu TdP.
 

Galerie - (G01) Geneticky podmíněné EKG poruchy

  • G0100 (G01) Geneticky podmíněné EKG poruchy
  • G0101 susp. syndrom prodlouženého QT intervalu - “LQTS”
  • G0102 Syndrom bratří Brugadů

  • G0103 LQT (syndrom dlouhého QT intervalu) navozený amiodaronem