(G02) EKG změny u interních onemocnění (hyperkalémie, thyreopatie, CHOPN, plicní embolie, perikarditida) - galerie

 • G0201 EKG při hyperkalémii
Sinusový rytmus s kompletní AV blokádou (první dvě P vlny v levé části nejsou následovány QRS komplexy). QRS komplex je široký a je přítomna hrotnatá vlna T.
 • G0202 EKG změny při perikarditidě
Sinusový rytmus 70/min, PQ 0,18, QRS 0,11, konkávní elevace ST úseku ve svodech I,II, III, aVF.
 • G0203 EKG u plicní embolie
Sinusový rytmus 90/min, osa 30, PQ 0,17, QRS 0,11, přítomny negativní vlny T ve svodech V1-V2. Tyto změny (neg T ve V1-V2) nejsou specifické jen pro plicní embolii a nedá se na nich postavit dg, ale jsou to nejčastější EKG změny, které se při PE nacházejí.
 • G0204 EKG u submasivní plicníembolizace
Sinusová tachykardie 130/min, osa 60,PQ 0,14, QRS 0,1, typický je spolu se sinusovou tachykardií obraz inkompletního RBBB a neg. T ve svodech V1-V3.
 • G0205 EKG u pacienta s hyperkalémií
Sinusový rytmus, 70/min,osa 0, PQ 0,22, QRS 0,12, ST isoelektrické, hrotnaté T. Typické jsou hrotnaté vlyn T přítomné prakticky ve všech svodech.
 • G0206 EKG u pacienta s otravou digoxinem
V levé části jou po jedné komorové extrasystole patrny dva supraventrikulární stahy (nesinusové, není patrná vlna P, jde o převedené síňové impuly při FS) s jasně patrnými člunkovitými depresemi ST segmentu. Následuje další komorová extrasystola, opět jeden supraventirkulární stah následovaný další komorovou extrasystolou, která spouští polymorfní komorovou tachykardii. U pacientky byla naměřena hladina digoxinu 5,5 mmol/l.
 • G0207 EKG u pacientky s hyperthyreózou
Je patrná sinusová tachykardie 100/min, osa 60, PQ 0,13, QRS 0,08, ST isoel, T pos. Křivka je fyziologická, ale nápadná je nepřiměřená sinusová tachykardie (a zkrácení všech intervalů na dolní hranici normy),a to i když EKG bylo natáčeno v naprostém klidu pacientky.
 

Galerie - (G02) EKG změny u interních onemocnění (hyperkalémie, thyreopatie, CHOPN, plicní embolie, perikarditida)

 • G0200 (G02) EKG změny u interních onemocnění (hyperkalémie, thyreopatie, CHOPN, plicní embolie, perikarditida)
 • G0201 EKG při hyperkalémii
 • G0202 EKG změny při perikarditidě

 • G0203 EKG u plicní embolie
 • G0204 EKG u submasivní plicníembolizace
 • G0205 EKG u pacienta s hyperkalémií

 • G0206 EKG u pacienta s otravou digoxinem
 • G0207 EKG u pacientky s hyperthyreózou