(H01) Hypertrofie levé komory - galerie

  • H0101 Hypertrofie levé komory
Sinusový rytmus 55/min, osa 0, PQ 0,15, QRS 0,1, ST isoel, T neg ve V5-V6. Nápadné jsou vysoké kmity „R“ ve V4-V6 (nejvyšší ve V4, 25 mm) a hluboké kmity „S“ ve svodech V1 a V2 (nejhlubší ve V1, 16 mm). Jejich součet je 41 mm, což splňuje McPhie kritéria hypertrofie levé komory. Negat. T ve V5-V6 odpovídají přetížení LK.
  • H0102 Hypertrofie levé komory
Sinusový rytmus 61/min, osa 0, PQ 0,17, QRS 0,1, ST isoel, T neg ve V4-V6. Opět nápadné vysoké kmity R ve V4-V6 a hluboké kmity S ve V1-V2, jejichž součet vysoce převyšuje 35 mm. Odpovídá hypertrofii levé komory, negat T ve V4-V6 taktéž.
 

Galerie - (H01) Hypertrofie levé komory

  • H0100 (H01) Hypertrofie levé komory
  • H0101 Hypertrofie levé komory
  • H0102 Hypertrofie levé komory