(H02) Hypertrofie pravé komory - galerie

  • H0201 Hypertrofie pravé komory
Fibrilace síní s odpovědí komor 120/min, osa +90, QRS 0,14. Morfologie QRS odpovídá RBBB, nápadné jsou vysoké R ve svodech V1-V3, které dále k V6 postupně klesají (tj. opačně než je přítomno fyziologicky). Dominance R nad pravou komorou s vertikální osou svědčí o hypertrofii pravé komory.
 

Galerie - (H02) Hypertrofie pravé komory

  • H0200 (H02) Hypertrofie pravé komory
  • H0201 Hypertrofie pravé komory