(I01) Akutní formy ICHS - galerie

 • I0101 STEMI přední stěny
Sinusový rytmus 70/min, osa 0, PQ 0,16, QRS 0,08, ST elevace ve svodech V1-V6, již přítomny patologické Q ve svodech V1-V3. EKG s obrazem ischemie přední stěny levé komory při uzávěru RIA.
 • I0102 STEMI boční stěny
Sinusový rytmus 67/min, osa horizontální (-30°), PQ 0,14, QRS 0,09, ST elevace 2 mm v I, aVL. Akutní ischemie boční stěny při uzávěru ramus diagonalis.
 • I0103 STEMI přední stěny
Sinusový rytmus, 75/min, osa horizontální, PQ 0,14, QRS 0,12,ST elevace ve svodech V1-V5, qR ve svodech V2-VV5, T neg. Ve V1-V5. Akutní ischemie přední stěny při uzávěru RIA s již začínajícími patologickými Q kmity tamtéž. Kontralaterálně v inferiorních svodech jsou patrné deprese ST úseku. V levé části EKG je isolovaná komorová extrasystola.
 • I0104 STEMI s již QS přední stěny
Sinusový rytmus 67/min, osa horizontální, PQ 0,13, QRS 0,1, ST elevace V1 – V5, QS ve V1 – V4. Akutní ischemie přední stěny při uzávěru RIA. Hluboké patologické Q na přední stěně svědčí o nekróze většiny přední stěny.
 • I0105 STEMI přední stěny s RBBB
Sinusový rytmus 135/min, osa horizontální, PQ 0,12, QRS 0,15, ST elevace ve V1-V5, T neg. V1 – V4, rSR´ve V1-V4. Obraz STEMI přední stěny, vysokéelevace ST úseku, zároveň s morfologií RBBB.
 • I0106 STEMi spodní stěny
Akce pravidelná, SR, osa intermed, f 58/min, PQ 180ms, QRS 90ms, QT 400ms, elevace ST úseku do 3mm ve svodech II, III, aVF (inferiorní svody), V5, V6 (laterální svod), kontralaterálně deprese ST úseku.
 • I0107 STemi spodní a boční stěny
Akce pravidelná, sinusový rytmus, 100/min, osa 60, PQ 0,14, QRS 0,11, ST elevace ve svodech II, III, aVF a dále V3-V6, kontralaterálně ve svodech aVR, aVL, V1-V2 deprese ST segmentu.
 • I0108 NSTEMi přední stěny
Sinusový rytmus 90/min, osa 0, PQ 0,21, QRS 0,11, ST deprese 2mm ve V4-V6,neg. T vlny ve V1-V3.
 • I0109 NSTEMI přední stěny
Sinusový rytmus 75/min, osa 60,PQ 0,14, QRS 0,1, ST isoelektrické, T vlny negativní ve V3-V6, oploštělé III, aVF.
 • I0110 NSTEMi boční stěny
Sinusový rytmus 66/min, osa 0, PQ 0,14, QRS 0,09, ST isoelektrické, T neg ve svodech V4-V6.
 

Galerie - (I01) Akutní formy ICHS

 • I0100 (I01) Akutní formy ICHS
 • I0101 STEMI přední stěny
 • I0102 STEMI boční stěny

 • I0103 STEMI přední stěny
 • I0104 STEMI s již QS přední stěny
 • I0105 STEMI přední stěny s RBBB

 • I0106 STEMi spodní stěny
 • I0107 STemi spodní a boční stěny
 • I0108 NSTEMi přední stěny

 • I0109 NSTEMI přední stěny
 • I0110 NSTEMi boční stěny