(I02) Chronická ICHS - galerie

 • I0201 Q IM přední stěny
Sinusový rytmus 79/min, osa 60, PQ 0,14, QRS 0,1, ST isoel., QS ve svodech V1-V3, T vlny pozitivní ve V1-V3, bifazické ve V5-V6.
 • I0202 Q IM přední stěny a AV bl. I.st.
Sinusový rytmus 80/min, osa 30, PQ 0,22, QS ve V1-V3 (resp. „amputované Rů v těchto svodech, T pos. Ve svodech V1-V3 nejsou čisté QS, ale velmi malé „r“ - absence fyziologického nárůstu kmitů R od V1 k V6 je totožná s QS.
 • I0203 (Sub)akutní Q IM spodní stěny a starší Q IM přední stěny
Sinusový rytmus, 85/min, osa 0, PQ 0,14, ST elevace 1-2 mm ve II, III a aVF, ST deprese I, aVL, V1-V5, QS ve II, III, aVF, V1-V3. Ve svodech V1-V3 jsou jednoznačné patologické Q, odpovídající staršímu Q Im přední stěny. V inferiorních svodech jsou taktéž patologické Q, ale zároveň ještě přítomny elevace ST úseku – oblast spodní stěny tedy ještě není celá nekrotická, v části probíhá ischemie, o čemž svědčí právě elevace ST úseku.
 • I0204 Q IM spodní stěny
Sinusový rytmus, 70/min, osa -600, PQ 0,20, ST isoel, QS ve II, III, aVF, negat. Q ve II, III, aVF, bifazické ve V6. ¨Přítomny jednoznačné patologické Q v inferiorních svodech, spolu s negativními vlnami T.
 • I0205 Q IM spodní stěny
Sinusový rytmus 51/min, osa 0, PQ 0,196, QRS 0,1, ST isoel, T pos, qR ve II, aVF, QS ve III. EKG odpovídá prodělanému Q IM spodní stěny v minulosti.
 • I0206 Q IM spodní stěny
Sinusový rytmus 80/min, osa 30,PQ 0,18, QRS 0,11, QR ve II, aVF, QS ve III, T vlny negativní v II, III, aVF. EKG odpovídá prodělanému IM spodní stěny.
 

Galerie - (I02) Chronická ICHS

 • I0200 (I02) Chronická ICHS
 • I0201 Q IM přední stěny
 • I0202 Q IM přední stěny a AV bl. I.st.

 • I0203 (Sub)akutní Q IM spodní stěny a starší Q IM přední stěny
 • I0204 Q IM spodní stěny
 • I0205 Q IM spodní stěny

 • I0206 Q IM spodní stěny