(K01) Kardiostimulace - galerie

  • K0101 Stimulovaný rytmus komor se síňovým flutterem
Akce pravidelná, flutter síní se stimulací komor, f 65/min. Jsou přítomné F vlnky V1-V2, ve V4-V6 stimulační “spike” před rozšířením QRS komplexem.
  • K0102 Dvoudutinová bipolární kardiostimulace
Patrný stimulovaný rytmus síní a komor (stimulační artefakty jsou jak před P vlnou tak komplexem QRS). QRS je 0,12, morfologie je podobná LBBB (to je vždy při stimulaci z pravé komory). Stimulační artefakty jsou velmi malé.
  • K0103 Dvoudutinová unipolární kardiostimulace
Stejný pacient jako K0102, ale kardiostimulátor je přeprogramován do tzv. unipolárního nastavení (jak síňová tak komorová elektroda). To znamená, že stimulační artefakt probíhá mezi elektrodou (jeden pól, vždy na distálním konci, tipu elektrody) a kovovou “krabicí” kardiostimulátoru (druhý pól). Stimulační artefakty jsou tak zřetelné. Při bipolární kardiostimulaci (K0102) jsou oba stimulační póly v pravé komoře (tip a cca 1 cm proximálněji umístěný ring)
  • K0104 Komorová stimulace (VVI kardiostimulátor)
Je patrný pravidelný rytmus 65/min s širokými QRS komplexy (0,6 s). Rytmus QRS komplexů je sice pravidelný, ale QRS komplexy nejsou předcházeny vlnou P a na jejich začátku je patrný stimulační artefakt (dobře viditelný např. ve svodech V3-V5). Jedná se o stimulovaný rytmus komor u pacienta s FS s velmi pomalým převodem na komory, u kterého proto byla nucena implantace kardiostimulátoru.
 

Galerie - (K01) Kardiostimulace

  • K0100 (K01) Kardiostimulace
  • K0101 Stimulovaný rytmus komor se síňovým flutterem
  • K0102 Dvoudutinová bipolární kardiostimulace

  • K0103 Dvoudutinová unipolární kardiostimulace
  • K0104 Komorová stimulace (VVI kardiostimulátor)