(F01) Fyziologické EKG a technické problémy EKG nahrávek - galerie

 • F0101 Fyziologická EKG křivka
Pravidelný sinusový rytmus, TF 60/min, osa intermediální, PQ 0,16, QRS 0,1, ST isoelektrické, T pos., QT 400 ms.
 • F0102 Sinusová tachykardie
Pravidelný sinusový rytmus, TF 100/min, osa intermediální (cca 30°), PQ 0,16, QRS 0,1, ST isoel., T vlny positivní, QT 0,33.
 • F0103 Sinusová tachykardie
Pravidelný sinusový rytmus, TF 103/min, osa horizontální (cca -30°), PQ 0,13, QRS 0,11, ST isoel., T vlny positivní, QT 0,35, levý přední hemiblok. P vlna je pozitivní v inferiorních svodech a bifazická ve V1, jedná se o sinusový rytmus. Osa doleva svědčí o levém předním hemibloku.
 • F0104 Sinusová bradykardie
Pravidelný sinusový rytmus, TF 43/min, osa horizontální (cca 0°), PQ 0,18, QRS 0,12, ST isoel., T vlny positivní, QT 0,40. Oproti křivkám s přítomnou tachykardií je patrné delší PQ (odpovídajíc vagotonii) a delší QT (korespondující s bradykardií, QTc by tak vycházelo podobně).
 • F0105 Přehozené končetinové svody
Sinusový rytmus, 50/min. Na první pohled jsou patrné diskrepance v morfologii a ose vlna a kmitů: vlna P je sice pozitivní ve svodu III (má být při SR), ale negativní ve svodu I a II (to by sinusový uzel musel být někde v levé síni laterálně a inferiorně, pokud by síně měly být aktivovány zdola zleva doprava a nahoru). Podobně v aVR je pozitivní vlna P a pozitivní QRS (zcela opačně než má být).
 • F0106
Sinusový rytmus, 82/min, osa 0, PQ 0,18, QRS 0,1, ST isoelektrické, T vlny pos. Zejména v končetinových svodech je patrná vysokofrekvenční undulace záznamu, která je daná svalovým třesem pacienta (nejedná se tedy o žádnou arytmii). P vlny jsou lépe viditelné v unipolárních hrudních svodech.
 

Galerie - (F01) Fyziologické EKG a technické problémy EKG nahrávek

 • F0100 (F01) Fyziologické EKG a technické problémy EKG nahrávek
 • F0101 Fyziologická EKG křivka
 • F0102 Sinusová tachykardie

 • F0103 Sinusová tachykardie
 • F0104 Sinusová bradykardie
 • F0105 Přehozené končetinové svody

 • F0106