(B01) Poruchy na úrovni SA uzlu - galerie

  • B0101 Asystolická 8 sec pauza
Jedná se o EKG záznam z implantabilního EKG záznamníku (tzv. revealu) pacienta s recidivujícími synkopálními stavy. V horní části je patrná sinusová bradykardie (přítomny P vlny před QRS komplexy, R-R intervaly již kolem 1500ms, což odpovídá frekvenci 40/min). Následuje asystolická pauza bez patrnch jak QRS komplexů tak P vln – porucha tak musí být na úrovni SA uzlu (nejsou přítomny ani vlny P – pokud by se jednalo o AV blok, byly by přítomny P vlny bez QRS komplexů).
  • B0102 Asystolická pauza po terminaci fibrilace síní
Jedná se o EKG pacientky s klasicky vyjádřeným sick sinus syndrome. V levé části je přítomna fibrilace síní s rychlejší odpovědí komor (nepravidelné R-R intervaly a absence P vln svědčí o fibrilaci síní, spíše rychlejší frekvence QRS nesvědčí o poruše veden v AV uzlu). Po terminaci fibrilace síní následuje asystolická pauza, po ní jeden sinusový stah (patrná P vlna s následným QRS a normálním PQ), následuje síňová extrasystola (jiná morfologie P vlny než při ojedinělém sinusovém stahu) a po ní další asystolická pauza. Kombinace SA arrestu s paroxysmem FS svědčí o sick sinus syndromu.
  • B0103 SA blok 2/1
Sinusový rytmus, 50/min, osa QRS horizontální (-30°). PQ 0,22, QRS 0,12, ST isoelektrické. Na křivce je několik patologií: vpravo je patrná pauza, v které chybí jak vlny P tak QRS komplex. Pauza je přesně dvojnásobkem R-R (nebo P-P) intervalu. Jedná se o SA blok II.st. Kromě toho je přítomno prodloužené PQ, tedy AV bl. I.st. a morfologie QRS odpovídá LBBB.
  • B0104 SA arrest
Patrný je sinusový rytmus 50/min, osa 30, PQ 0,24, QRS 0,1. Jsou patrny asystolické pauzy bez nejen QRS komplexů ale taktéž bez vln P – porucha tedy nemůže být na úrovni AV uzlu, ale SA uzlu. Jedná se o sinus aresty.
 

Galerie - (B01) Poruchy na úrovni SA uzlu

  • B0100 (B01) Poruchy na úrovni SA uzlu
  • B0101 Asystolická 8 sec pauza
  • B0102 Asystolická pauza po terminaci fibrilace síní

  • B0103 SA blok 2/1
  • B0104 SA arrest