(B02) AV blokády - galerie

 • B0201 Av bl. I.st.
Sinusový rytmus, osa QRS intermediální, PQ 0,24, QRS 0,1, ST isoel, T pos. Je přítomno prodloužené PQ, ale všechny P vlny jsou následovány QRS komplexem – jedná se tedy o AV bl. I.st.
 • B0202 AV blokáda II.st. Wenckebach 3/2, štíhlý QRS
Sinusový rytmus, osa intermediální, PQ 0,26 - 0,32, QRS 0,1, ST isoel, T pos. PQ kolísá, nejratší je 0,26, následující je 0,32, poté je P vlny bez následného QRS komplexu. Jedná se tedy o AV blokádu II.st. typ Wenckebach. PQ interval za nepřevedenou vlnou P je typicky nejkratší.
 • B0203 AV blokáda II.st. Wenckebach 8/7, štíhlý QRS
Sinusový rytmus, osa horizontální (kolem -60°), PQ 0,22 - 0,40, QRS 0,11, ST isoel, T pos. PQ kolísá, nejkratší je 0,22, postupně se prodlužuje až oi 0,40 ms, následuje již vlna P nepřevedená na komory. Jedná se tedy o AV blokádu II.st. typ Wenckebach 8/7. PQ interval za nepřevedenou vlnou P je typicky nejkratší.
 • B0204 AV blokáda II.st. Wenckebach 3/2, strip z EKG Holteru
Záznam z Holter EKG (který má klasicky tři svody). Sinusový rytmus, osa nelze určit (nejsou standardní končetinové svody), PQ 0,20 - 0,28, QRS 0,1, ST isoel, T pos. Jedná se tedy o AV blokádu II.st. typ Wenckebach 3/2.
 • B0205 AV blokáda II.st. Wenckebach 3/2
Sinusový rytmus, osa horizontální, první PQ 0,24, následující je již 0,30, následující vlna P není následovaná QRS komplexem - jedná se tedy o AV blokádu II.st. typ Wenckebach 3/2.
 • B0206 AV blokáda II.st. Wenckebach 3/2 či 4/3 střídavě navíc s RBBB
Sinusový rytmus. PQ se prodlužuje, v levé části je první PQ interval 0,20, následující 0,26, třetí P vlna již není převedena na komory, chybí QRS komplex. V této fázi se jedná o AV bl II. st.Wenckebach 3/2. V prostřední části jsou na 4 vlny P přítomny 3 QRS komplexy, v této fázi se tedy jedná o Wenckebachovu blokádu ale 4/3. Kromě AV blokády typická morfologie RBBB (svod V1).
 • B0207 AAV blokáda II.st. Mobitz II, strip z externího monitoru
Strip z monitoru. Patrný sinusový rytmus, v prostřední čásit jsou dva vlny P, které jsou (každá) následovaná QRS komplexem. Následují dvě nepřevedené vlny P, poté jsou opět vlny P převáděné a následované tudíž QRS komplexem. Interval PQ je v normě, 0,18 ms.
 • B0208 Náhradní junkční rytmus
Patrný pravidelný rytmus o frekvenci 40/min se štíhlými QRS komplexy. Vlny P nejsou patrné. Jedná se o náhradní rytmus z oblasti AV junkce, tzv. sekundárního pacemakeru.
 • B0209 AV blokáda III.st. s náhradním rytmem s širším QRS
Je přítomen sinusový rytmus, vlny P a QRS komplexy mezi sebou nemají vůbec žádný vztah (jen koincidencí se v jednom okamžiku může zdát, že vlna P je následovná QRS komplexem). Frekvence komor je pomalá a komory jsou aktivovány se sekundárního pacemakeru. QRS komplexy jsou sice širší, ne zase jako při idioventrikulárním rytmu.
 • B0210 AV blokáda III.st. s náhradním rytmem s širokým QRS
Vlny P jsou přítomny, ale nejsou následovány QRS komplexem (ve vztahu ke QRS jsou umístěny zcela nahodile). Komory jsou aktivovány náhradním rytmem, QRS je široký a frekvence je pomalá, jedná se o idioventrikulární rytmus.
 • B0211 AV blokáda III.st. s náhradním rytmem s širokým QRS
Je patrná AV blokáda III.st s náhradním rytmem o pomalé frekvenci a širokým QRS komplexem, tedy idioventrikulárním rytmem.
 • B0212 AV blokáda III.st. s náhradním rytmem s širokým QRS
Jasně patrné vlny P, které nemají žádný vztah ke QRS komplexu. Náhradní rytmus je ještě relativně štíhlý, jedná se o junkční rytmus.
 • B0213 AV blokáda 2/1 u profesionálního sportovce s extrémním vagotonem
Strip z EKG Holtera z doby spánku. Sinusový rytmus 44/min, AV blokáda 2/1 (každá druhá P vlna není následovaná QRS komplexem). Jedná se o Holterovský EKG záznam z doby spánku profesionálního cyklistu s extrémním vagotonem.
 • B0214 AV blokáda III. stupně s TF 40/min
AV blokáda III. stupně s TF 40/min, QRS komplex rozšířený při BBB, v síních setrvalá SVT - flutter síní s frekvenci 300/min (zřetelně patrné flutterové vlnky ve svodech II, III, aVF).
 • B0215 AV bl. I.st.
Patrný sinusový rytmus, intevral PQ je výrazně prodloužený. Kromě toho je většina QRS komplexů výrazně rozšířených při RBBB.
 • B0216 AV blokáda III st. s náhradním junkčním rytmem
Na EKG jsou patrny pravidelné P vlny, které ale nemají žádný vztah ke QRS komplexu (někdy se vyskytují těsně před, jindy za, jindy jsou skryty v QRS komplexu). Frekvence QRS je pravidelná a QRS je štíhlý (90ms),což svědčí o akci původu z AV junkce (ze sekundárního pacemakeru)
 • B0217 B0217
B0217
 

Galerie - (B02) AV blokády

 • B0200 AV blokády
 • B0201 Av bl. I.st.
 • B0202 AV blokáda II.st. Wenckebach 3/2, štíhlý QRS

 • B0203 AV blokáda II.st. Wenckebach 8/7, štíhlý QRS
 • B0204 AV blokáda II.st. Wenckebach 3/2, strip z EKG Holteru
 • B0205 AV blokáda II.st. Wenckebach 3/2

 • B0206 AV blokáda II.st. Wenckebach 3/2 či 4/3 střídavě navíc s RBBB
 • B0207 AAV blokáda II.st. Mobitz II, strip z externího monitoru
 • B0208 Náhradní junkční rytmus

 • B0209 AV blokáda III.st. s náhradním rytmem s širším QRS
 • B0210 AV blokáda III.st. s náhradním rytmem s širokým QRS
 • B0211 AV blokáda III.st. s náhradním rytmem s širokým QRS

 • B0212 AV blokáda III.st. s náhradním rytmem s širokým QRS
 • B0213 AV blokáda 2/1 u profesionálního sportovce s extrémním vagotonem
 • B0214 AV blokáda III. stupně s TF 40/min

 • B0215 AV bl. I.st.
 • B0216 AV blokáda III st. s náhradním junkčním rytmem
 • B0217 B0217