(B03) Raménkové blokády - galerie

 • B0301 Blokáda pravého raménka Tawarova
Sinusový rytmus o frekvenci 70/min, osa horizontální (-30°), PQ 0,24, QRS 0,14, rSR´ve V1 – V4, T neg. V1-V4, RS ve V6 – RBBB, LAH. Přítomna typická morfologie RBBB ve svodech V1-V3.Horizontální deviace osy svědčí pro levý přední hemiblok.Tato forma RBBB má tvar rSR´- tedy po úvodním R jde kmit QRS přes isoelektrickou linii.
 • B0302 Blokáda pravého raménka Tawarova
Sinusový rytmus, 90/min, osa horizontální, PQ 0,16, QRS 0,13, ST isoel, neg. T ve V1-V3, RsR´ve V1-V2 (RBBB), LAH. Opět typická morfologie RBBB ve svodech V1-V2, ale tomto případě je přítomna morfologie RsR´- tedy po úvodním R nejde QRS komplex přes isoelektrickou linii. Výrazně horizontální osa svědčí pro LAH.
 • B0303 Blokáda pravého raménka Tawarova
Sinusový rytmus, 64/min, osa -60,PQ 0,24, QRS 0,15, rSR´ve V1-V3, T neg.V1-V3, LAH. Opět morfologie RBBB s tvarem rSR´ ve V1, doleva deviovaná osa svědčí pro LAH.
 • B0304 Blokáda pravého raménka Tawarova
Sinusový rytmus 90/min, osa vertikální (+120), PQ 0,2, QRS 0,16, RsR´ve V1, T neg. V1, RS ve V5-V6, LPH. RBBB v kombinaci s LPH.
 • B0305 Fibrilace síní, RBBB a LAH a STEMI spodní stěny
Fibrilace síní s odpovědí komor 60/min, osa horizontální (-60°), QRS 0,16, morfologie rSR´ve V1-V2. Kromě toho jsou přítomny elevace ST úseku v I, aVL, V1 až prakticky V6, deprese ST úseku ve II,III, aVF. RBBB většinou elevace ST úseku nezamaskuje a ty jsou patrné.
 • B0306 RBBB a LAH
Sinusový rytmus, 94/min, osa horizontální (-60°), PQ 0,16, QRS 0,16, ST isoel. RsR´ve V1-V3, T neg. V1-V3 svědčí pro RBBB. Výrazně doleva deviovaná osa pro LAH.
 • B0307 Komplexní EKG s RBBB
Fibrilace síní s odpovědí komor 110/min, osa horizontální (-60°), QRS 0,14. Morfologie RBBB ve V1-V3spolu s neg. T ve V1-V3 svědčí o RBBB. Přítomnost QS ve II, III a VF s 2 mm elevacemi ST úseku v těchto svodech svědčí o jizvě postarším IM s aneurysmatem. V pravé části EKG záznamu je patrný QRS komplex zcela jiné morfologie (poslední dva QRS komplexy), které které jsou předcházené stimulačními artefakty – svědčí o přítomnosti kardiostimulátoru.
 • B0308 RBBB a STEMI spodní stěny
Sinusový rytmus 70/min, osa intermediální, PQ 0,2, QRS 0,16. Morfologie RsR´ve V1 – V3 spolu s T neg. V stejných svodech svědčí o RBBB. V inferiorních svodech II, III a aVF jsou přítomny 2 mm elevace ST úseku, zároveň jsou v téže svodech již přítomny patologické Q.
 • B0309 RBBB LAH
Sinusový rytmus 90/min, osa horizontální (-60°), PQ 0,18, QRS 0,15, rSR´ve V1, RsR´ve V2, T neg. Ve V1-V2, rS ve V6. Morfologie ve V1-V2 svědčí o RBBB, horizontální osa o LAH.
 • B0310 RBBB
Sinusový rytmus, 70/min, osa horizontální (0°), QRS 0,13, rSR´ve V1 – V3, T neg. Ve V1-V3, RS ve V6. Klasická morfologie RBBB ve V1 – V3.
 • B0311 RBBB a subakutní IM spodní stěny
Sinusový rytmus, 90/min, osa intermediální, QRS 0,15, rSR´ve V1, RsR´ve V2, T neg. Ve V1 – V2, Rs ve V6. Kromě toho přítomny QS ve III, aVF, spolu s 1 mm elevacemi ST segmentu v těchto svodech, které svědčí o subakutním IM spodní stěny.
 • B0312 Alternující RBBB a LBBB
Fibrilace síní s odpovědí komor 100/min, osa horizontální (-60°), QRS 0,16. Prvních 7 QRS komplexů v prekordiálních svodech má morfologii RsR´ve V1-V2 s neg. T, svědčící o RBBB. Poslední 3 QRS komplexy v prekordiálních svodech má ovšem morfologii zcela jinou: rS (či QS) ve V1-V3, svědčící o LBBB. Kombinace RBBB a LBBB svědčí o výrazném poškození převodního systému.
 • B0313 LBBB
Sinusový rytmus, 70/min, osa horizontální (0°), QRS 017, QS ve V1-V3, široké R ve V6 s neg. T. – klasický obraz LBBB. Morfologie QRS je podobná a nejtypičtější ve svodech I, aVL a V6 (laterální svody).
 • B0314 LBBB
Sinusový rytmus, TF 81/min, osa horizontální (0°), QRS 0,15, rS ve V1-V3, širké R s neg. T ve V5 – V6, svědčící o typické morfologii LBBB. Typický je dále „notching“ (rozštěp) QRS komplexu ve V6, I, avL.
 • B0315 LBBB
Sinusový rytmus, TF 58/min, osa intermediální (-30°), QRS 0,15, morfologie rS ve V1 – V3, široké R ve svodech I, aVL, V6, odpovídající LBBB. Opět přítomný notching QRS komplexu v těchto svodech.
 • B0316 LBBB a fibrilace síní
Fibrilace síní s odpovědí komor 80/min, osa 0°, QRS 0,16, morfologie LBBB (QS ve V1 – V3 a široké R ve V6 s neg. T).
 • B0317 LBBB, AV bl. I. St. A SA blok
Sinusový rytmus, 60/min, osa horizontální (-30°), QRS 0,12. Morfologie QRS QS ve V1 – V2 spolu s širším R ve V6 s neg. T odpovídá LBBB, ale jen hraniční šíře by znamenala nekompletní LBBB. Kromě toho je přítomno po celou dobu delší PQ (0,24), svědčící o AV bl. I.st. Dále je v pravé části kratší asystolická pauza s chybějícím jak QRS komplexem tak vlnou P – musí se tedy jednat o poruchu na úrovni SA uzlu.
 • B0318 LAH
Sinusový rytmus 90/min, osa horizontální (-60°), QRS 0,08,ST isoel, T pos. Isolovaný LAH, QRS je velmi štíhlý a osa QRS komplexu velmi horizontálně deviovaná.
 • B0319 LPH
Sinusový rytmus 60/min, osa vertikální (+ 90°), QRS 0,08,ST isoel, T pos. Isolovaný LPH, QRS je štíhlý a osa QRS komplexu deviovaná vertikálně.
 • B0320 AV blokáda I.st., RBBB a LAH.
Akce pravidelná, SR, osa -80 st., f 95/min, PQ 226ms, QRS 140ms, QTc 460ms, AV blokáda I st. + RBBB + LAH. Konstantně prodlouženo vedeni vzruchu ze síní na komory, což se projevuje na EKG prodloužením PQ nad 0,20 s, dále je QRS komplex rozšíření >120ms při současnou blokádou pravého Tawarova raménka s levým předním hemiblokem se sklonem osy doleva.
 • B0321 SR a levý přední hemiblok
Akce pravidelná, SR, osa -55 st., f 56/min, PQ 180ms, QRS 120ms, QTc 410ms, ST izo, T konkord, LAH. Blokáda přední větve levého Tawarova raménka, a proto aktivace anterolaterální oblasti levé komory, septa a předního papilárního svalu je opožděna. Vzruch se do těchto oblastí šiří cestou zadní větve LBB. Výsledkem je horizontální sklon osy.
 • B0322 Bifascikulární blokáda (RBBB a LAH)
Akce pravidelná, SR, osa -50 st., f 66/min, PQ 180ms, QRS 160ms, QT 440ms, QTc 455ms, bifascikulární blokáda – blokáda pravého raménka Tawarova a levý přední hemiblok. Navíc přítomna v pravé části jedna isolovaná komorová extrasystola s kompenzační pauzou.
 • B0323 RBBB a AV bl.I.st.
Akce pravidelná, SR, 60/min, osa 30, PQ 0,210, QRS 14 ms, QT 435, ST isoel, T vlny negativní ve V1-V3. V prekordiálních svodech V1-V3 typický obraz RBBB (s negativní vlnou T, která k němu patří), spolu s prodloužením intervalu PQ (tedy AV bl.I.st.)
 • B0324 RBBB
Sinusový rytmus 80/min,osa +90, PQ 0,13, QRS 0,13, ST isoel, T neg., typická morfologie rSR ve svodu V1, V2 a dále RsR ve svodu V3 svědčící pro RBBB
 • B0325 RBBB a LPH
Sinusový rytmus, 75/min, osa +90, PQ 0,14, QRS 0,125, ST isoel, T neg. ve V1-V4, typická morfologie rSR´ve V1-V3 svědčící pro RBBB
 

Galerie - (B03) Raménkové blokády

 • B0300 (B03) Raménkové blokády
 • B0301 Blokáda pravého raménka Tawarova
 • B0302 Blokáda pravého raménka Tawarova

 • B0303 Blokáda pravého raménka Tawarova
 • B0304 Blokáda pravého raménka Tawarova
 • B0305 Fibrilace síní, RBBB a LAH a STEMI spodní stěny

 • B0306 RBBB a LAH
 • B0307 Komplexní EKG s RBBB
 • B0308 RBBB a STEMI spodní stěny

 • B0309 RBBB LAH
 • B0310 RBBB
 • B0311 RBBB a subakutní IM spodní stěny

 • B0312 Alternující RBBB a LBBB
 • B0313 LBBB
 • B0314 LBBB

 • B0315 LBBB
 • B0316 LBBB a fibrilace síní
 • B0317 LBBB, AV bl. I. St. A SA blok

 • B0318 LAH
 • B0319 LPH
 • B0320 AV blokáda I.st., RBBB a LAH.

 • B0321 SR a levý přední hemiblok
 • B0322 Bifascikulární blokáda (RBBB a LAH)
 • B0323 RBBB a AV bl.I.st.

 • B0324 RBBB
 • B0325 RBBB a LPH