3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Though neutron stars typically have a radius on the order of just 10 - 20 kilometers (6 - 12 miles), they can have masses of about 1 3847/2041-8213/acf29auzay-2

" data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">Astrofizik Günlük Mektupları Shingles ve diğerleri 2023 ApJL 954 L41

Kilonova: Patlama ve Sonrası

Demirden daha ağır elementlerin yaklaşık yarısı, iki nötron yıldızının birbiriyle birleşmesiyle elde edildiği gibi, aşırı sıcaklıkların ve nötron yoğunluklarının olduğu bir ortamda üretilir İki nötron yıldızının yörünge düzlemine neredeyse dik olarak bakıldığında (kilonova AT2017gfo için gözlemsel kanıtların gösterdiği gibi), model, AT2017gfo için gözlemlenenlere oldukça benzeyen bir dizi spektral dağılım öngörüyor Sonunda birbirlerine doğru spiral çizip birleştiklerinde, ortaya çıkan patlama, bir dizi nötron yakalama ve beta bozunması yoluyla kararsız, nötron açısından zengin ağır çekirdekler üretmek için uygun koşullardaki maddenin fırlatılmasına yol açar Kredi bilgileri: Dana Berry SkyWorks Digital, Inc Spektral dağılımın değişme hızının hesaplanması ve geç zamanlarda dışarı atılan malzemenin tanımlanması gibi başka zorluklar da devam etmektedir

3 boyutlu bir model olduğundan, gözlemlenen ışık herhangi bir izleme yönü için tahmin edilebilir

3 boyutlu simülasyon, maddenin yüksek yoğunluklardaki davranışı, kararsız ağır çekirdeklerin özellikleri ve Kilonova 3D simülasyonunun sonucu

Bu alandaki gelecekteki ilerlemeler, spektrumlardaki özellikleri tahmin etme ve anlama konusundaki hassasiyetimizi artıracak ve ağır elementlerin sentezlendiği koşullar hakkındaki anlayışımızı daha da ileriye taşıyacaktır Bu simülasyonlar, demirden daha ağır elementlerin kökeninin anlaşılmasında çok önemlidir


Birleşme anında iki nötron yıldızı

Işınımsal Transfer Simülasyonlarının Arkasındaki Mekanizma

Nötron yıldızı birleşmesinden çıkan malzeme içindeki elektronlar, iyonlar ve fotonlar arasındaki etkileşimler, teleskoplarla görebildiğimiz ışığı belirler Collins, Vimal Vijayan, Andreas Flörs, Oliver Just, Gerrit Leck, Zewei Xiong, Andreas Bauswein, Gabriel Martínez- tarafından yazılan “Kilonovalar için Kendinden Tutarlı 3D Işınım Transferi: Birleşme Simülasyonlarından Yönlü Spektrumlar” Pinedo ve Stuart A nötron yıldızı birleşmeler, ağır elementlerin kökenine dair anlayışımızı geliştiriyor " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">atom-Ağır elementlerin hafif etkileşimleri " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">yerçekimi dalgaları ve görünür ışık, bu element üretiminin ana alanı olarak nötron yıldızı birleşmelerine işaret etti GSI/FAIR bilim insanı ve yayının baş yazarı Luke J 3 boyutlu bilgisayar simülasyonlarındaki son gelişmeler, nötron yıldızı birleşmelerinin ardından yayılan ışığa ilişkin bilgiler sağladı Bu süreçler ve yayılan ışık, ışınım aktarımının bilgisayar simülasyonları ile modellenebilir Neutron stars are the smallest and densest stars known to exist Bu modellerin temel bileşeni, FAIR tesisi tarafından sağlanacak olan yüksek kaliteli atom ve nükleer deneysel verilerdir Sim, 8 Eylül 2023, Astrofizik Günlük Mektupları It is made up of protons and neutrons within the nucleus, and electrons circling the nucleus Kredi bilgileri: Luke J Bu çekirdekler kararlı hale gelinceye kadar bozunarak, yaklaşık bir hafta içinde hızla sönen parlak bir ışık emisyonu olan patlayıcı bir ‘kilonova’ geçişine güç veren enerjiyi serbest bırakır